Sự phục hồi của thị trường bất động sản ở phân khúc giá rẻ

Lượng tiền đổ vào bất động sản đang tăng nhanh ở phân khúc trung bình dành cho người thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở, tiêu biểu tại thị trường đất quận 9 giá rẻ (Khu dân cư Nam Khang Residence, Khu dân cư Rio Casa, Khu dân cư Chợ Long Trường, Khu dân cư đường Trường Lưu…).

Khu dân cư Rio Casa

Với một loạt các giải pháp trong năm 2015 thì thị trường bất động sản đã bắt đâu phục hồi trở lại. Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước gửi cho các cơ quan báo chí, kể cả trong gia đoạn thị trường bất động sản đóng bang thì dư nợ tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản trong hệ thống ngân hàng vẫn không giảm. Với các con số thông kê cụ thể năm 2013 tăng 15,4%, năm 2014 tăng 19,3%, năm 2015 tăng 26%. Dự kiến trong năm 2016 con số tăng sẽ dao động khoảng 30%, riêng với thị trường đất quận 9 (ví dụ: Đất nền Nam Khang, Đất nền Rio Casa, đất nền chợ Long Trường, đất nền đường Trường Lưu) có thể tăng đến 40%.

Dư nợ cho vay mua ở và đầu tư bất động sản cuối năm 2015 là 393 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước đó. Nếu kể cả lượng trái phiếu phát hành cho lĩnh vực bất động sản thì tổng dư nợ đạt 478 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ toàn ngân hàng chiếm 10,3 % và tổng dư nợ trung dài hạn chiếm 22,2 %.

Bên cạnh lượng lớn vốn đầu tư vào bất động sản cao cấp và giá rẻ cung ứng cho thị trường thì lượng vốn tín dụng đầu tư cho cơ sở hạ tầng cũng tăng mạnh, trong đó hầu hết là các khoảng tín dụng trung dài hạn.

Với hàng loạt chính sách như gói tín dụng 30.000 tỷ, giảm tỷ lệ rủi ro từ 250% xuống còn 150% cho các khoảng vay mua, đầu tư bất động sản…nhận định từ ngân hàng Nhà nước  thì thị trường bất động sản đang bắt đầu phục hồi mạnh trở lại, tiêu biểu là thị trường đất quận 9 giá rẻ.

Các dự án đất quận 9 giá rẻ có lượng giao dịch nhiều và đang gây khan hiếm trên thị trường quận 9 hiện nay như: đất nền Nam Khang quận 9, đất nền Rio Casa, đất nền chợ Long Trường, đất nền đường Trường Lưu…

Share This
Call Now Button