Flycam 4 hướng nhìn dự án Căn hộ Centana Thủ Thiêm

Sơ đồ mặt bằng tầng

Sơ đồ mặt bằng tầng

  • Hướng Đông Bắc gồm các căn vị trí số 11, 12
  • Hướng Tây Bắc gồm các căn vị trí số 4, 5, 6, 7
  • Hướng Tây Nam gồm căn vị trí số 8
  • Hướng Đông Nam gồm các căn vị trí số 1, 14, 15, 16
  • Hướng Đông Bắc và Tây Bắc gổm căn góc vị trí số 10
  • Hướng Tây Bắc và Tây Nam gồm các căn góc vị trí số 3, 9
  • Hướng Tây Nam và Đông Nam gồm căn góc vị trí số 2
  • Hướng Đông Nam và Đông Bắc gồm căn góc vị trí số 13

Liên hệ chi tiết: 0946 910 990 Căn hộ Centana Thủ Thiêm

Share This
Call Now Button